Jesteśmy dynamicznie rozwijająca się firma doradczą i badawczą. Tworzenie indywidualnych rozwiązań jest naszą pasją , którą staramy się zarażad osoby współpracujące z nami. Każdemu Klientowi zapewniamy zaangażowanie w powierzone zadania, poufnośd oraz gwarancję sprostania wymaganiom. Nasz Zespół ustawicznie pogłębia swoją wiedzę i zdobywa nowe doświadczenia. Największym sukcesem jest zadowolony Klient. Każdy projekt jest ciekawym wyzwaniem, które mobilizuje nas do szukania indywidualnych rozwiązao, zapewniających sprostanie potrzebom i możliwościom naszych Klientów. Zapraszamy do współpracy.

Szczególną uwagę przywiązujemy do jakości naszych usług. Wypracowane procedury wewnętrzne gwarantują uzyskanie rzetelnego materiału. Dbamy o zachowanie tajemnicy handlowej i wzorce etyki biznesu. Nasze bogate doświadczenie zaowocowało zrealizowanymi projektami zarówno dla firm komercyjnych jak i sektora publicznego. Posiadamy własna siatkę moderatorów, audytorów i ankieterów oraz współpracujemy z koordynatorami terenowymi na obszarze całego kraju, przez co większośd realizowanych projektów ma zasięg ogólnopolski.

DORADZTWO

Oferujemy wsparcie i pomoc doświadczonych osób, dla których każde nowe zlecenie jest ciekawym wyzwaniem, pozwalającym realizować się zawodowo i tworzyć nowatorskie rozwiązania. Połączenie kreatywności, wiedzy biznesowej i marketingowej ułatwia nam opracowanie projektów łączących różne dziedziny biznesu.

DORADZTWO

1. Doradztwo bussinesowe
- pomoc w poszukiwaniu partnerów strategicznych
- optymalizacja kosztów
- opracowanie wniosków kredytowych i leasingowych
- opracowanie dokumentacji do dotacji unijnych

2. Doradztwo w organizacji firmy
- określenie schematów organizacyjnych
- tworzenie procedur
- optymalizacja procesów
- pomoc przy inwentaryzacjach

3. Controlling- zarządzanie poprzez informację
- budżetowanie i analiza realizacji założeń
- projektowanie i doradztwo w doborze rozwiązań informatycznych

4. Marketing i Copywriting
- tworzenie tekstów reklamowych: do stron internetowych, ulotek, materiałów promocyjnych oraz do prezentacji firm, tworzenie skutecznych haseł reklamowych
- kompleksowa obsługa kampanii reklamowych

BADANIA SPOŁECZNE

Pomagają lepiej poznać i zrozumieć społeczeństwo, jego poglądy, wartości, przekonania czy oczekiwania. Wiedza taka pozwala na skuteczną diagnozę preferencji i nastrojów społecznych a także pomoże w określeniu przyszłych trendów.

BADANIA SPOŁECZNE

W celu uzyskania właściwego, rzetelnego i obiektywnego materiału badawczego wykorzystujemy następujące metody i techniki badawcze:

1. Metody ilościowe:
- wywiady kwestionariuszowe (PAPI) 
- wywiady bezpośrednie z wykorzystaniem komputera (CAPI)
- wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI)
- sondaże wspomagane komputerowo (CAWI)

2. Metody jakościowe :
- pogłębione wywiady indywidualne (IDI) 
- pogłębione wywiady telefoniczne (TDI) 
- obserwacje 
- wywiady swobodne 
- wywiady grupowe (FGI) 

Pomożemy opracować metodologię badania, właściwie zaprojektować proces badawczy, przeprowadzimy badanie terenowe oraz opracujemy wyniki wraz z graficzną prezentacją danych.

BADANIA MARKETINGOWE

Pomagają w doskonaleniu i usprawnieniu procesów planowania sprzedaży i promocji, pozwalająca na rozpoznanie problemów i błędów, które należy zniwelować dla zadowolenia klienta. Dane uzyskane w trakcie badania związane zarówno z popytem, jak i trendami rynkowymi są wsparciem do podejmowania kluczowych decyzji strategii sprzedaży, rozpoznawalności własnej marki oraz satysfakcji kontrahentów.

BADANIA MARKETINGOWE

Zależnie od potrzeb, celu badania marketingowego oraz od przeznaczonych środków zaprojektujemy i wykonamy kompleksowo określone badanie.

- Audyty Tajemniczego Klienta
- Badania satysfakcji klientów
- Badania rynku i konkurencji
- Badania rozpoznawalności marki

Posiadamy ogólnopolską siatkę doświadczonych audytorów chętnych do przeprowadzenia procesów badawczych zarówno sondażowych, jak i wywiadów indywidualnych oraz grupowych. Nasi teleankieterzy skutecznie uzyskują informacje w trakcie rozmów telefonicznych, dbając o jakość wraz z zachowaniem wysokiej kultury osobistej.

BADANIA HR

Pomagają poznać relacje międzyludzkie, postrzeganie wizji i misji przedsiębiorstwa, poziomu spełnienia zawodowego oraz monitorują efektywność pracy. Kapitał ludzki to największa wartość każdego przedsiębiorstwa i od zadowolenia pracowników w ogromnej mierze zależy sukces firmy, dlatego bardzo istotna jest diagnoza potrzeb i nastrojów w środowisku pracy.

BADANIA HR

Najskuteczniejszym sposobem na właściwą diagnozę jest przeprowadzenie profesjonalnego badania, odpowiednio zaprojektowanego pod kątem potrzeb:

- Badania opinii pracowników
- Badania kompetencji pracowników
- Okresowa ocena pracowników
- Badanie potrzeb szkoleniowych

Jesteśmy przekonani, że unikalne podejście do każdego klienta i procesu badawczego daje nieszablonowe, wymierne efekty . Zadbamy o opracowanie trafnej metodologii badania oraz pełną anonimowość pracowników uczestniczących w procesie badawczym. Finalnie nasz Zespół opracuje wnikliwą analizę uzyskanych wyników w formie raportu oraz prezentacji multimedialnej.

WSPÓŁPRACA

Daje gotowe rozwiązanie na koordynację i rzetelne przeprowadzenie procesu badań terenowych na obszarze całego kraju. Dzięki doświadczonym audytorom, moderatorom i ankieterom zapewniamy realizacje badań społecznych, marketingowych oraz HR. Szczególny nacisk kładziemy na szkolenie i kontrolę pracy ankieterów, co gwarantuje uzyskanie właściwego materiału badawczego.

KONTAKT

tel.: 510 223 674
e-mail: j.stabla@jstc.pl